Odlezelské jezero

I na severním Plzeňsku lze najít velké množství zajímavých přírodních zákoutí a památek. Mezi nejznámější a bezesporu také nejoriginálnější patří i Odlezelské jezero. Tuto unikátní vodní plochu můžeme nalézt mezi Žihlí a Mladoticemi u železniční trati.

Autem či pěšky se k jezeru dostaneme z nedalekých Odlezel. Jezero leží v údolí Mladotického potoka. Jeho jedinečnost spočívá právě v tom, jakým způsobem toto jezero vzniklo. Kromě horských ledovcových jezer u nás máme jen jezera vzniklá jako mrtvá říční ramena či tzv. odškrcené meandry. Odlezelské jezero však vzniklo v době nedávné, a to právě kvůli přírodní katastrofě na konci 19. století. Jedná se totiž o typ jezera, které vzniklo hrazenovým sesuvem.

Po vydatných přívalových deštích došlo ve dnech 25. až 28. května roku 1872 k sesuvu západního svahu Potvorovského kopce. Pomohlo tomu i to, že kopec byl porušen několika lomy a zářezem původní trasy železnice. Obrovské masy hornin vytvořily na Mladotickém potoce přehradní hráz, za níž se do několika měsíců nahromadila voda a jezero bylo na světě. V současné době je až 8 metrů hluboké a vodní plocha zaujímá 5,83 hektarů.

Národní památka, která změnila i chod železnice

Ojedinělost a přírodovědecká hodnota tohoto typu jezera spočívá v tom, že jeho vznik je teprve nedávný a to navíc v oblasti, která je geologicky velmi stabilní. Obdobná jezera můžeme najít spíše v méně stabilizovaných horských masivech, jako jsou například Alpy, Himaláje či Karpaty. Tento význam zapříčinil i zákonnou ochranu jezera. Již od roku 1975 je jezero chráněno, a nyní je dokonce prohlášeno za národní přírodní památku, jejíž rozloha činí 68,3 hektarů.

A ještě jeden dopad měl vznik jezera. Právě budovaná železniční trať byla při sesuvu půdy zničena a musela být přeložena na druhou stranu údolí nad vodní hladinu nově vzniklého jezera. Když pojedete z Plzně směrem na Žatec, této železnici se určitě nevyhnete.