Poustevník na Lochotíně

V Lochotínském parku v Plzni se nachází romantická poustevna z 19. stol. vytesaná do skály.

Poustevníkem byl rytíř Lochota, který se poté co přišel o své jmění, ženu a dceru, uchýlil do jeskyně nedaleko města a začal tam využívat léčivý pramen. Brzy k němu začali docházet lidé a žádali ho o pomoc s různými neduhy. Když zemřel, slétávala se k poustevně hejna ptáků.