Rodný dům Augustina Němejce

Víte, že prof. Augustin Němejc namaloval oponu pro plzeňské divadlo J. K. Tyla? Její reprodukci a mnoho dalších děl, dokumentů a předmětů z jeho života můžete obdivovat v pozoruhodné galerii, jejíž atmosféru umocňuje skutečnost, že se nachází přímo v jeho rodném domě.

Kde jinde načerpat tolik informací o životě významného regionálního malíře, který tak věrně zachytil život plzeňského lidu. Celoživotní dílo, které po sobě zanechal prof. Augustin Němejc (*15. 3.1861 v Nepomuku, † 16. 8. 1938 v Plzni) svým i příštím generacím, je prolnuto především venkovskou tématikou Plzeňska, i když rozsah jeho díla je mnohem širší a pestřejší. Význam malířských děl Augustina Němejce spočívá v dokonalé srozumitelnosti zvláště v době jeho tvůrčího života, kdy se jednalo o uvědomování národních hodnot a vlastenectví. Jeho výtvarná díla nakonec přesáhla svoji dobu a stala se trvalou a vzácnou kulturní hodnotou, o čemž se můžeme přesvědčit v jeho rodném domě. Dům z počátku 19. století, v němž se mistr narodil, schraňuje dnes mimořádnou kolekci Němejcových děl, která jsou prezentována veřejnosti formou stálé expozice.