SKRYTÁ ŘEČ KRAJINY Plzeňského kraje

Projekt „SKRYTÁ ŘEČ KRAJINY Plzeňského kraje“ vznikl ve spolupráci s plzeňským sdružením ENVIC a za jeho obsahem i formou stojí především Václav Čubr, který myšlenku celého projektu dále představuje slovy, ke kterým už není potřeba nic dalšího dodávat: „V duchu současné rychlé a informační doby se i vnímání krajiny stává někdy více popisným, než skutečně prožitým. Zprostředkovaně se seznamujeme s historií a charakteristikou místa, ale to, že v místě skutečně jsme, si mnohdy plně neuvědomujeme. Ani naši přítomnost v něm, ani místo samotné. Část poznání nám tak chybí. I tento projekt je zprostředkováním. Snaží se ale nabídnout impuls ke zpomalení a s vnímáním analytického rozumu rozvinout i vnímání citové, intuitivní. Naslouchat a porozumět skryté řeči krajiny. V neposlední řadě je pak snahou poukázat na zdánlivě obyčejnou krásu přírody, krajiny i naší historie vepsané v ní, která se nám ale v různých souvislostech pomalu vytrácí. Bude radostí, pokud projekt SKRYTÁ ŘEČ KRAJINY Plzeňského kraje a jeho myšlenka zaujme a svým dílem přispěje k objevení, zachování a rozvoji krásy našíkrajiny, země.“