SKRYTÁ ŘEČ KRAJINY Plzeňského kraje, 2. díl

Cílem je prostřednictvím výstavy, publikace a v krátké série videí (plánovány jsou celkem 3 díly) ukázat krajinářsky zaměřeným pohledem krásu Plzeňského kraje. Široká veřejnost má díky aktivitám tohoto projektu tak možnost poznat řadu i méně známých, ale o to zajímavějších míst a lokalit z našeho kraje. Poznat „vzácně obyčejnou“ krásu naší krajiny a také širší souvislosti v ní. Historické, aktuální, ty které můžeme vnímat našimi smysly i ty, kde je zapotřebí vnímání citové, intuitivní – naslouchat skryté řeči.