Cyklostezka Včelí stezka Helenka

Stezka vede od Klášterského rybníka k Panskému rybníku. Můžete se na ni napojit i z naučné stezky Pod Zelenou Horou.

Asfaltový povrch je ideální pro cyklisty, kočárky, odrážedla a koloběžky. Stezku můžete projet i na kolečkových bruslích, ale počítejte v některých úsecích s horší sjízdností vlivem spadaných klacíků a listí. Nedaleko splavu na řece Úslavě můžete obdivovat velké dřevěné sochy z hmyzí říše. V polovině cesty začíná Včelí stezka s informačními tabulemi o tajuplném světě včel.

Začíná v Železné Huti u železničního viaduktu v ulici Nad Huťákem. Pokračuje po trase cyklostezky Helenka ke mlýnu, kde končí. Má celkem deset zastavení. Jednotlivá zastavení jsou osazena barevnými panely s obrázky a texty o životě včel. Návštěvníci se dozvědí, jak včely dělají med, proč má včela žihadlo, jak potí vosk. Velkou pozornost návštěvníků jistě přiláká panel, popisující jak se včely mezi sebou domlouvají. Zajímavý jistě je také panel popisující život včel v zimě.

V budoucnosti včelaři plánují doplnit stezku alespoň jedním hmyzím hotelem, určeným pro včely samotářky a jiný hmyz.