Hracholusky

Přehrada Hracholusky je pro většinu obyvatel kraje přirozená součást okolní krajiny a příjemné místo pro rekreaci. Málokdo si však uvědomí, jak zásadní toto vodní dílo bylo pro chod okolních vesnic a firem.

Snad jen při pohledu na přehradní hráz a její výšku si uvědomíme, že tu byla kdysi krajina jiná. Podívejme se nyní do historie této stavby, která jako jedna z největších změnila ráz krajiny západně od Plzně. Přehrada stojí na řece Mži, kde byl původně asi 10 km nad dnešním přehradním profilem poměrně vysoký jez, ale ten nebyl schopen koncem 50. let 20. století pokrýt narůstající odběry na jejím dolním toku.  

A proto Krajský národní výbor rozhodl v roce 1959 o výstavbě tohoto vodního díla. Vyprojektovala ho firma Hydroprojekt a stavba byla uvedena do provozu v roce 1964. Ač se to dnes mnoha rekreantům nezdá, největším účelem této stavby byla akumulace vody pro Škodovku, závlahy a teplárnu. Až na dalších místech bylo snížení účinků povodní, rybolov a rekreace. Pro vodu do Škodovky tak museli zaniknout například vesnice Dolany či Těchoděly, řada mlýnů, chaty (některé byly přemístěny nad vodní hladinu) a byla přerušena komunikace. Už jen z několika málo fotografií víme, jak zde vypadalo říční údolí Mže. Dnes je kladen větší důraz na rekreaci a vodní plochy v blízkosti Plzně je za tímto účelem využíváno, jak se dá. Je však stále poznat (např. strmé svahy nad přehradou, kamenité dno), že přehrada nebyla na rekreaci koncipována.

Hracholusky v číslech

  • Nádrž má stálý objem vody 6,58 milionů metrů krychlových, kóta maximální hladiny dosahuje 358,37 metrů nad mořem.  
  • Maximální délku vzdutí dosahuje 22,2 kilometrů, která zatopila plochu 490 hektarů.
  • Hráz je nad terénem vysoká 26,45 metrů a dlouhá v koruně 270 metrů. 
  • Vodní elektrárnu tvoří vertikální Kaplanova turbína s maximálním výkonem 2,9 MW.