Hrad a zámek Klenová

Třináct kilometrů západně od Klatov nedaleko česko-německých hranic se nachází rozsáhlá zřícenina významného středověkého hradu Klenová, k níž byl v 19. století přistavěn novogotický zámek. Z hradu se nabízí jedinečné výhledy na centrální Šumavu.

V druhé polovině 19. století vyrostl v nejbližším okolí ucelený urbanistický komplex obytných a hospodářských budov, mezi které patřila například sýpka, vila, kaple sv. Felixe či statek.

"Stadionská kaple"  

Tzv. Stadionská kaple je od 1. dubna 2017 po zrestaurování znovu zpřístupněna návštěvníkům v rámci komentované prohlídky. Kaple, jak její název napovídá, byla zřízena Eduardem Stadionem v 1. polovině 19. století, stavební práce na ní byly dokončeny v roce 1837. V Čechách je ojedinělá zachovalým interiérem, který nebyl později nijak upravován.