Hrad Velhartice

Státní hrad a zámek Velhartice patří mezi nejromantičtější šumavské objekty. Nachází se mezi městy Klatovy a Sušice na skalním ostrohu obtékaném říčkou Ostružnou. O významnosti hradu svědčí i to, že zde byly v 15. století tajně uloženy české korunovační klenoty.

Hrad byl založen na přelomu 13. a 14. století, jako rodové sídlo pánů z Budětic. Právě během tohoto období se hrad dočkal největšího rozkvětu. Areál je tvořen z gotických staveb Rajského paláce a obytně–obranné věže zvané Putna, vzájemně propojených světově unikátním kamenným mostem.

Sídlo Buška z Velhartic bylo proslaveno také díky Janu Nerudovi, který přátelství známého komorníka a císaře popsal ve své básni Romance o Karlu IV. Údolí říčky Ostružné okouzlilo i Jana Wericha, který byl vášnivým rybářem. Pod hradem si nechal postavit, v roce 1938, chatu podle návrhu výtvarníka Jiřího Trnky. Významný český herec zde velice rád trávil svůj volný čas. K Werichově chatě vede od náměstí, městskou památkovou zónou a okrajem přírodní rezervace Borek, naučná stezka s krásnými výhledy na středověký hrad.

Dnes areál disponuje také hradním pivovarem s interaktivními expozicemi a v předhradí se nachází skanzen lidové architektury.