Jezuitský kostel v Klatovech

Roku 1656 byly v Klatovech položeny základy jezuitského chrámu, na jehož stavbě se podílel i Kilián Ignác Dienzenhofer. Dnes jsou pod kostelem rozsáhlé katakomby, do nichž byli pochováváni řádoví bratři a šlechta sympatizující s jezuity.

Roku 1636 se v Klatovech usadili jezuité, kteří se snažili převést protestantské obyvatelstvo na katolickou víru. Roku 1656 byly položeny základy jezuitského chrámu, staviteli byli Dominik Orsi a Carlo Lurago. Tři portály v čele kostela jsou dílem Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Kostel několikrát vyhořel, do současné podoby byl opraven po požáru v roce 1810. Chrám je 49 metrů dlouhý a 28 metrů široký, výška hlavní lodi je 23,4 metru.

Na spáleništi 12 domů pod Černou věží byla v letech 1675–1679 a 1689–1717 postavena jezuitská kolej. Působil zde např. Bohuslav Balbín, který zde napsal slavné dílo 'Obrana jazyka slovanského' namířené proti odrodilcům a zrádcům českého národa. Po zrušení řádu v roce 1773 byla kolej přeměněna na kasárna. Pod kostelem jsou rozsáhlé katakomby, do nichž byli pochováváni v letech 1674–1783 řádoví bratři a šlechta sympatizující s jezuity. Těla zemřelých byla konzervována působením zvláštního systému větracích kanálů.