Klášter Plasy

"První panovnický cisterciácký klášter v Čechách, založený před více než 870 lety přemyslovským knížetem Vladislavem II. Během let 1661 až 1785 bylo opatství velkolepě barokně přestavováno podle ideí a plánů Jean Baptiste Matheye, Jana Blažeje Santiniho Aichela a Kiliána Ignáce Dientzenhoffera. Roku 1785 byl tento největší a nejvýznamnější český cisterciácký klášter zrušen, aby se o čtyřicet let později stal rezidencí kancléře Metternicha a jeho rodiny, která vlastnila panství do zestátnění v roce 1945. Areál kláštera byl v roce 1995 prohlášen národní kulturní památkou. Reprezentativní budovy areálu spravuje Národní památkový ústav, který v rámci prohlídkových tras zpřístupňuje i kostel Nanebevzetí Panny Marie ve správě farnosti, v bývalých hospodářských budovách sídlí pobočka Národního technického muzea, město Plasy spravuje kostel sv. Václava s hrobkou Metternichů."