Klášter Chotěšov

Rozsáhlý komplex kláštera Chotěšov zažil za dobu své 800leté existence rozkvěty i pády. V současnosti je ve vlastnictví obce Chotěšov, která ho postupně opravuje. Klášter se tak znovu stává dominantou jižního Plzeňska.

Ženský klášter Chotěšov založil mezi léty 1202–1210 blahoslavený Hroznata, český šlechtic a zakladatel také staršího premonstrátského kláštera v Teplé. Při založení plzeňské diecéze v roce 1993 se právě on stal jejím patronem. Za dobu své existence byl klášter mnohokrát vydrancován, pobořen a znovu postupně obnoven. Za husitských válek v roce 1421 neunikl klášter Žižkově pozornosti a jeho vojskům a v krátké době byl dobit a kompletně vypálen.

V 17. století se objekt dočkal své barokní přestavby. Podle plánů Jakuba Augustona mladšího byl v letech 1734–1756 přestaven a vyzdoben malbami Františka Julia Luxe. Avšak brzy nato, v roce 1782 byl klášter Josefem II. zrušen. O čtyřicet let později, v roce 1822, jej koupil kníže Karel Alexandr Thurn-Taxis z Řezna, který pronajal budovu konventu sestrám řádu Navštívení Panny Marie. Tyto sestry obnovily v Chotěšově klášterní komunitu a otevřely penzionát pro výchovu dívek.

V současné době je převážná část kláštera v majetku obce Chotěšov, která ho postupně opravuje a obnovuje. V roce 2017 byla založena Správa kláštera premonstrátek v Chotěšově. To umožnilo žádat o významné dotace na obnovu kláštera. Díky získání dotace IROP v hodnotě přes 72 milionů korun mohla v letech 2018–2021 proběhnout oprava severozápadního a celého jižního křídla konventu. Klášter mimo jiné získal nové toalety pro návštěvníky, technický výtah, nové muzeum historie objektu a v neposlední řadě nový depozitář barokních soch Plzeňska.

Chotěšovský klášter mezi 100 nejohroženějšími památkami světa

V roce 2003 zařadila americká nadace World Monuments Fund, zabývající se ochranou světového kulturního dědictví, klášter Chotěšov mezi 100 nejohroženějších památek světa. Klášter, který je podle nadace "v ubohém stavu kvůli nedostatku údržby", se tak ocitnul na seznamu vedle takových památek, jako je Velká čínská zeď, Traianův přístav u Říma, asyrské paláce v Ninive a Nimrudu. Klášter je dle ročního období otevřený veřejnosti, konají se zde kulturní akce, svatby a další slavnosti.