Katedrála sv. Bartoloměje

Katedrála svatého Bartoloměje na náměstí Republiky v Plzni je nedílnou součástí města od jeho samotného vzniku. Ale i v tomto případě platí, že stavba katedrály je dlouhodobá záležitost a na její dnešní podobu měly vliv všechny významné události českých dějin.

Když měla Nová Plzeň za sebou zhruba jedno století, byl postaven presbytář. Před husitskými válkami byla dokončena chrámová loď a zastřešena mohutnou stanovou střechou. Před rokem 1500 stavitelé postavili severní věž, která od té doby do současnosti čeká na stoji totožnou sestru po jižní straně západního vstupu do chrámu. V šestnáctém století se vzhledu kostela dotkl mohutný požár, protože po něm byla vztyčena nová sedlová střecha a zastřešení věže do podoby až na detaily blízké tomu, co zná každý, kdo do Plzně dnes zavítá.

Ústředním bodem katedrály pod nedávno restaurovanou gotickou klenbou je socha Panny Marie z 80. let 14. století, která chrámu dodala posun na úroveň poutního místa, o které se po většinu věků starali členové řádu německých rytířů. Arciděkanský chrám sv. Bartoloměje se proměnil v sídelní katedrálu plzeňského biskupa v roce 1993. Od té doby se k této přední svatyni po staletí ovlivňující plzeňskou oblast připojily kraje Plzeňský a Karlovarský zahrnuté do diecéze Plzeňského biskupství.