Kaple Anděla Strážce v Sušici

Ranně barokní kaple z let 1682 – 1683 s krásným výhledem na město Sušice a okolí se nachází na vrchu Stráž. Kaple Anděla Strážce, zvaná lidově Andělíček, byla na vrchu porostlém kdysi dubinou vybudována roku 1863 díky přičinění sušického kapucína P. Ladislava Bílinského.

Město za své nádherné poutní místo vděčí především dvěma měšťanským mecenáškám Alžbětě Meržkové, rozené Rozacínové z Karlšperka a Rozině Polyxeně Weissenregnerové z Uračova, které na stavbu andělského chrámu věnovaly pozemky a peníze.

Původně to byla jen kaple postavená na půdorysu čtverce. Na ambity se čtyřmi dalšími nárožními kaplemi si musela počkat až do roku 1735. Tyto kaple jsou zasvěceny sv. Máří Magdaléně, Panně Marii Mariazellské, sv. Janu Nepomuckému a sv. Floriánu. Těsně pod schody k poutnímu chrámu najdete další kapli z roku 1757, zasvěcenou 14 svatým pomocníkům.

V kapli Anděla Strážce se od června do konce srpna konají pravidelně bohoslužby, vždy ve čtvrtek v podvečer. Hlavní pouť se zde v současnosti koná každoročně začátkem září v rámci tzv. Sušické pouti, jejíž součástí jsou také bohoslužby.