K Tříjezerní slati na běžkách

Mechov – plavební kanál – Pod Kostelním vrchem – Hakešická cesta – Pod Oblíkem – Tříjezerní slať – Vchynice-Tetov I – Rokyta – vlčí výběh – Staré Srní – Mechov

Výlet začíná na parkovišti u Mechova, dnes částí Srní s malebnými chalupami,  kde se napojíte na Šumavskou magistrálu. Na úvod vás čeká čtyřkilometrový rovný úsek proti toku Vchynicko-tetovského plavebního kanálu, dnes sloužícího jako přívod vody pro elektrárnu Čeňkova pila.

Na úpatí Kostelního vrchu (1016 m n. m.) si můžete zajet asi 300 m doprava k místu opředenému mnoha legendami a označovanému za malé Lurdy, k bývalé Hauswaldské kapli. Byla postavena v roce 1820, ale nepřežila budování vojenského prostoru v padesátých letech minulého století. Později se podařilo obnovit alespoň její základy a léčivý pramen. Dál se cesta obtáčí kolem hory k rozcestí Hakešická cesta. Zde odbočíte vpravo a vydáte se prudce vzhůru po úbočí vrchu Výběžek (1 027 m n. m.) k rozcestí Pod Oblíkem, které bude nejvyšším bodem na trase (1078 m n. m.). Pokračujte ostře doleva se žlutou značkou k Tříjezerní slati, horského vrchoviště se třemi rašelinnými jezírky. Pod přístřeškem na rozcestí si můžete odpočinout a občerstvit se z vlastních zásob. Následuje příjemný sjezd se žlutou značkou zpět k plavebnímu kanálu. U rozcestí se nachází jeden z jeho tří dřevěných skluzů na dřevo. Žlutá značka vás přivede až do Rokyty, kde si můžete prohlédnout venkovní geologickou expozici. Nastoupáte několik metrů lesem ke křížku a pak s Klostermannovou cestou klesnete k Návštěvnickému centru Srní, jehož součástí je vlčí výběh s vyhlídkovou lávkou. Chvíli se ještě budete držet silnice a žluté značky, než trasa odbočí u Hrádeckého potoka vlevo. Po loukách mezi Starým Srním a Mechovem se vrátíte zpět k parkovišti.

Obtížnost: středně náročná trasa

Výchozí místo: Srní-Mechov, parkoviště    

Délka trasy: 18 km

Převýšení: 269 m

Možnost občerstvení: Srní, Mechov