Železnorudská křižovatka pěšky

Železná Ruda-Alžbětín – Debrník – Zámecký les – Pod Polomem – Rudská křižovatka – Popelné domky – Hůrecká silnice – Dálnice – Nad Samotami – Železná Ruda-Samoty

Z nádraží Alžbětín vyrazíte po žluté trase směrem do Železné Rudy až k rozcestí Pod Debrníkem. Dále se dáte směrem na Debrník po zelené mírně do kopce a po 1 km přijdete na hranici NP Šumava, odkud je vidět po pravé straně bývalá vojenská rota Debrník, kde sloužila pohraniční stráž za bývalého režimu. Pokračujte směr Pod Polomem. Zde začíná 6 km náročnější stoupání až do sedla Pod Polomem. V tomto stoupání jsou k vidění ostatky po další vojenské rotě Pod Polomem. Cestou jsou nádherné výhledy do údolí Bavorské Železné Rudy, Regenu a na nejvyšší vrchol Šumavy Velký Javor (1456 m n. m.). V Polomském sedle je možné si odpočinout v krytém přístřešku s lavičkami. Z Polomského sedla se vydáte směr Hůrka, po červené trase, minete rozcestí na jezero Laka, nejvýše položené a nejmenší ledovcové jezero na Šumavě, a po 1 km dorazíte na Rudskou křižovatku, odkud se vydáte po cyklotrase 2119 směr

Popelní domky do mírného kopce, kde je výhled do Čechova údolí a na zaniklou obec Hůrka. Po 4 km dorazíte na Bukovinu, kde cestu přechází bývalá signální stěna a začne prudší klesání až na Popelní domky. Odtud vyrazíte doleva 2 km po cyklotrase č. 33 při silnici směr Gerlova Huť, v minulosti proslulou pro sklářskou tradici, nyní je místo známé především jako nástupní místo do lyžařské stopy. Dále se vydáte směr Pod Sklářským vrchem po cyklotrase 2116 s místním názvem „Dálnice“ mírným 1 km stoupáním a poté 4 km po vrstevnici až na rozcestí Nad Samotami. Poté se vydáte doprava, směr Samoty, kde při sjezdovce dojdete téměř do centra Železné Rudy k železniční stanici.

Obtížnost: náročnější trasa

Výchozí místo: Alžbětín – Vlakové nádraží

Délka trasy: 23,6 km

Převýšení: 484 m

Možnost občerstvení: Železná Ruda - Samoty

Stáhnout mapu v gpx formátu