Legenda o zámku Kaceřov

Zdejší zámek je jeden z nejzajímavějších renesančních zámků v Čechách, ale má temnou minulost.

Zámek je opředený legendou o společné sebevraždě členů rodu Gryspeků. V době bělohorské stáli na české straně. Při perzekuci žádali císaře o milost, ta jim byla udělena. Zprávu o ní nesl posel, který zdálky omylem vztyčil prapor barvy, která znamenala rozsudek smrti. Shromáždění Gryspekové, spáchali tedy sebevraždu dříve, než posel dorazil na zámek.