Meditační zahrada

Meditační zahrada v Plzni je oázou v dnešním neklidném světě, místem s hlubokým duchovním poselstvím pro ozdravení duše člověka.

V areálu ve stylu anglického parku se stovkami okrasných jehličnanů a dvěma jezírky se nachází křížová cesta o dvanácti skulpturách v životní velikosti a kaple zasvěcená sv. Maxmiliánovi Kolbe. Kompozici celé zahrady doplňuje památník obětí totalitních systémů podněcuje návštěvníka prostřednictvím sakrálního prostoru s duchovními symboly se zastavit a zamyslet se nad smyslem utrpení a odpuštění. Duchovní náboj místa a krása zahrady vede člověka ke smíření, klidu a pokoře.

Prostor mnoha podob

V průběhu roku zde probíhá řada duchovních událostí, vzdělávacích a kulturních pořadů i společenských setkání, kterých se účastní obyvatelé i návštěvníci města. Uskutečňují se rovněž programy pro mladé lidi, v rámci poznávání Plzně zahradu navštěvují školáci základních i středních škol, gymnázií a průmyslových škol.  Zahrada je rovněž oblíbeným místem pro konání svateb.

Podle možností a zájmu návštěvníků probíhají komentované prohlídky zahrady i kaple, pro zahraniční návštěvníky jsou k dispozici tištěné průvodce v několika světových jazycích. Zájemci mohou zhlédnout cca 30 minutový film "Plody zla a odpuštění" (i cizojazyčně) - svědectví plk. Luboše Hrušky. Do Meditační zahrady i kaple sv. Maxmiliána Kolbe je možný bezbariérový vstup.