Americká zahrada u Chudenic

Národní přírodní památka Americká zahrada se rozkládá pod rozhlednou Bolfánek, v lesním komplexu Žďár zhruba 2 km od Chudenic. Jedná se o nejucelenější soubor dřevin z území Severní Ameriky v České republice.

V zahradě se doposud uchovaly některé dřeviny z dob jejího založení. Založena byla v roce 1828, původně jako okrasná školka cizokrajných rostlin pro nedaleký park u zámku. Od roku 1841 se koncept lehce změnil a od této doby byla zahrada budována jako sbírka cizokrajných, převážně severoamerických dřevin. Iniciátorem vzniku byl Evžen Černín, spoluzakladatel Dendrologické společnosti v Průhonicích.

Na správě zahrady se v sedmdesátých letech 19. století spolupodílel významný botanik Ladislav Čelakovský (syn básníka Františka Ladislava Čelakovského), který pobýval na nedalekém zámku Lázeň. V roce 1969 byla Americká zahrada, o rozloze 1,89 hektarů vyhlášena za chráněné území v kategorii Národní přírodní památka. Dnes je arboretum v majetku Lesů ČR a správu vykonává Správa Chráněné krajinné oblasti Český les.

Jak se k zahradě dostaneme?

Z parkoviště u zámku Lázeň se vydáme příjemnou procházkou lesním komplexem Žďár. Návštěvu zahrad můžeme také spojit s výletem ke Kvapilovým jezírkům nebo s prohlídkou rozhledny na Bolfánku.