Muzeum železné opony

Cílem muzea je důstojným způsobem symbolicky připomenout nejznámější dějinné události bipolárního světa. V Muzeu Železné opony máte jedinečnou možnost si toto období připomenout.

Muzeum železné opony si klade za cíl přinést srozumitelné poučení pro budoucí generaci a varovat před opakováním dějin a „dobrodružstvím“ podobného typu. Expozice jsou stavěny a prezentovány tak, aby se návštěvník hlouběji zamyslel nad fungováním minulého, ale také dnešního světa. Připomeňme si nadčasovou závěrečnou řeč generála Dougl. MacArthura při kapitulaci Japonska 2.září 1945 pronesenou na lodi USS Missouri.

„Velkým přáním mě samotného i celého lidstva při této slavnostní příležitosti je, aby z krve, hrůz a masa nedávné minulosti povstal lepší svět. Svět, jehož základem je důvěra a porozumění, svět,  jenž chová v úctě lidskou důstojnost a je založen na naprosté svobodě, toleranci a také na spravedlnosti. Modleme se, aby byl znovu nastolen mír v celém světě a aby jej bůh navždy zachoval.“

Vraťte se v čase zpět do nedávné minulosti a navštivte muzeum, které obohatí vaše znalosti nejen o střežení státních hranic v ČSSR.