Galerie Klenová

Galerie Klenová je jedním z největších muzeí umění v České republice. Opatruje a pečuje o sbírkový fond, tvořený z větší části současným moderním uměním. Její návštěvu můžete navíc spojit s prohlídkou hradu a zámku.

Galerie byla založena v roce 1964 a v jejích sbírkách převažují díla poválečného umění 20. století a díla současných výtvarníků. Součástí galerie je Galerie Sýpka na Klenové, výstavní prostory Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech a Kostel sv. Vavřince v Klatovech.

Některé z nejstarších děl, od představitelů klasické moderny počátku 20. století, tvoří stálou expozici v přízemí zámku spolu s ucelenou kolekcí jedenácti olejomaleb Vilmy Vrbové-Kotrbové, která na Klenové pobývala a následně po roce 1989 jako jediná dědička Klenovského panství odkázala galerii značné rodinné jmění. Stálá expozice je u veřejnosti velice oblíbena a díla, která ji tvoří, jsou měněna nebo doplňována ve vzájemných kontextech.

Za stálou expozici je nutné považovat i expozici venkovní tzv. sochařský park s plastikami autorů Mariuse Kotrby, Antona Čierného, Jaroslava Róny, Vincence Vinglera, Václava Fialy, Jiřího Seiferta, Adély Matasové, Čestmíra Sušky, Pavla Opočenského, Antonína Kašpara, Moniky Immrová a Jakuba Lipavského.