Po stopách osvobození

V Plzni se každoročně konají Slavnosti svobody, na které přijíždějí lidé z celého světa, aby společně s obyvateli města a také s vojenskými veterány oslavili osvobození Československa spojeneckými vojsky v květnu 1945. Oslavy osvobození probíhají ale v celém regionu.

Většinu území dnešní České republiky obsadila sovětská armáda, převážnou část západních Čech jednotky třetí americké armády generála George Pattona. Plzeň se vojáků s bílou hvězdou dočkala 6. května a stala se posledním místem, kde skončila cesta spojeneckých vojsk evropským kontinentem. Památka bojujících nebo padlých Američanů byla bohužel zapomenuta, dokonce znevažována a jakékoliv oficiální oslavy příchodu americké armády do Plzně byly před rokem 1989 nemyslitelné.

Od roku 1990 se Plzeň každoročně v květnu pomyslně vrací do roku 1945. Konají se zde Slavnosti svobody, na které přijíždějí lidé z celého světa a společně si všichni připomínají osvobození americkou armádou. Právě účast veteránů, jejichž každoroční návštěvy bývají plné emocí, byla donedávna základem připravovaného programu. S postupujícím časem veteránů ubývá. Zůstali již jen jednotlivci, kterým zdraví dovolí i přes svůj pokročilý věk absolvovat náročnou cestu do České republiky. Proto se město Plzeň snaží posunout oslavy osvobození do další roviny, která by zajistila kontinuitu Slavností svobody, zachování tradice, památku na zásadní momenty historie a především posílení současné svobody.

Program Slavností svobody je rozdělený do několika částí. Jedná se o pravidelně se opakující akce, např. konvoj vojenských historických vozidel, vzpomínková setkání u památníků II. světové války nebo beseda s veterány. Dílčí projekty jednotlivých klubů vojenské historie nabízí nová a zajímavá pojetí historie spojená s prezentací dobové vojenské techniky, zbraní, vojenských činností. Některé z projektů přesahují hranice jednotlivých ročníků a kontinuálně pokračují. V programu oslav se objevují také novinky, které přilákají nové návštěvníky a nabízí program pro celou rodinu.