Splouvání Vydry a Otavy

Jeden z nejsilnějších zážitků při poznávání Šumavy si můžete odnést ze splouvání horských řek. Pro tyto účely jsou kromě horního toku Vltavy zprovozněny ještě dva úseky na Vydře, resp. Otavě.

Při dodržení všech podmínek, které vyplývají z ochrany cenné přírody, se vám šumavské krásy přiblíží ve zcela mimořádné perspektivě.

Řeka Vydra protéká úzkým kaňonovitým údolím, které vyhloubila eroze. Úsek toku z Modravy do Antýglu bývá splavný o víkendových dnech od 15. března do konce května (8.00–18.00 hod.) a využít ho mohou pouze kánoe a kajaky. Pro splutí koryta posetého velkými balvany je nezbytný dostatečný stav vody. Poté se vodáci setkají s rychlým peřejnatým tokem a velkým spádem. Výlet je tedy vhodný jen pro zkušené vodáky s dobrou výzbrojí a výstrojí. K pravidlům pobytu na řece

V národním parku platíí, že nastupovat či opouštět loď lze pouze na vyznačených místech. Nástupní místo pro splutí Vydry je na parkovišti v Modravě, na soutoku Modravského a Roklanského potoka. Pro zastávku k odpočinku můžete využít stanoviště u hradlového mostu, kterému se také říká rechle.

Zde pod bývalou osadou Vchynice-Tetov začíná Vchynicko-tetovský kanál, který se kdysi využíval pro plavení dřeva ze schwarzenberských lesů. Most se soustavou tyčí zachytával plavené dřevo, které se odklánělo na kanál, a zároveň přes něj vedla cesta z Rokyty do Modravy. Vodákům je zakázáno na kanál vjíždět. Jejich cesta pokračuje k Antýglu, kde končí v kempu na pravém břehu před lávkou pro pěší. Nesplavný je následný úsek Vydry mezi Antýglem a Čeňkovou Pilou, který je zahrnut do I. zóny národního parku.

U Čeňkovy Pily se stýkají vody Vydry a Křemelné, a tak vzniká říční tok nazývaný dále Otava. Na vodácký úsek uvnitř národního parku do Rejštejna by se měli vydávat pouze vodáci, kteří již mají zkušenosti s ovládáním lodi a nejsou úplnými začátečníky. Tok je splavný od 15. března do konce října (8.00–20.00 hod.) a není zde již přikázán určitý druh použitého plavidla. Ani tady se však nesmí svévolně vystupovat zejména na levý břeh, protože řeka tvoří hranici I. zóny národního parku. Nástupní místo se nachází přímo na soutoku a zhruba po 2 km se objeví Paulina louka.

V malebné zátočině, kde se kdysi vázaly vory, je dnes skautská základna a zároveň jednoduché veřejné tábořiště. Lze tu postavit stan a rozdělat oheň, k dispozici je suché WC a umývárna. Výstupním místem úseku v národním parku je soutok Otavy s Losenicí v Rejštejně. Za městem už řeka protéká chráněnou krajinnou oblastí, kde její splouvání nepodléhá regulaci. I tady by ale všichni návštěvníci měli dodržovat zásady šetrného zacházení s přírodou.

Trasa: Modrava – Antýgl; Čeňkova Pila – Rejštejn

Start: Modrava

Cíl: Rejštejn

Délka: 9,9 km, cca 2 hod.

Charakter trasy: oba úseky jsou vzhledem k rychlosti toku a charakteru řečiště určeny zkušeným vodákům; obtížnost: Vydra – WW III, Otava – WWW II–III