Stezka železné opony

Spojit cyklovýlet po Evropě a zároveň se rádi dozvíte něco o historii? Transkontinentální cyklistická trasa s celkovou délkou 6800 kilometrů vede skrz Zelený pás a cyklisty seznámí s pohnutou historií konce 20. století.

Stezka železné opony je živým muzeem čtyřiceti let totalitního režimu. Cílem je ukázat lidem zbytky železné opony znamená říct jim, co znamenala a proč už není. Trasa by měla symbolizovat nejen pohnutou historii Evropy, ale měla by být i ekonomickým přínosem pro jednotlivé regiony. V současnosti se na projektu podílí 16 států EU.

Zelený pás

Stezka začíná u Barentsova moře, sleduje norsko-ruskou hranici k finsko-ruské hranici a Baltskému moři. Následně zamíří k pobřeží Estonska, dále pak do Lotyšska, Litvy, Kaliningradu, Polska a bývalé Demokratické republiky Německo. Z Lübecku pokračuje podél bývalé hranice mezi východním a západním Německem až do místa, kde spolu hraničí Sasko, Bavorsko a Česká republika, dále pak výšinami Šumavy, okolo Moravy a Bratislavy a překročí Dunaj u Vídně.

Podél jižní hranice Maďarska trasa objíždí Slovinsko, Chorvatsko a Srbsko. Dále pak sleduje Dunaj mezi Rumunskem a Srbskem, kříží Bulharsko a bývalou jugoslávskou republiku Makedonie, několikrát zavítá do Řecka a Turecka a končí na břehu Černého moře v Buharsku.  Zohledňuje například služby cykloturistům, vybavení trasy odpočívkami či servisem pro cyklisty a napojení trasy na veřejnou dopravu. Důležité na vedení trasy je, že bylo navrženo nejen co do bezpečnosti a komfortu, ale i co do přeshraničního vedení. V našem případě to znamená vedení trasy v poměru 50:50 mezi ČR a Bavorskem a ČR a Rakouskem.

Stezka na území Česka

Na českém území trasa měří přibližně 615 kilometrů. Česká část vede od západního výběžku u Aše jižní hranicí s Německem a Rakouskem až k soutoku Dyje a Moravy pod obcí Lanžhot.  Často kopíruje v terénu vedení známých magistrál (Šumavská, Lipenská) nebo dálkových tras (Greenways Praha–Vídeň).

Železná stezka v Plzeňském kraji  

Na hranice Plzeňského kraje vstupuje stezka na hraničním přechodu Pavlův Studenec. Následuje český úsek až na hraniční přechod Železná. Trasa vede převážně po již vyznačené Iron Curtain Greenway, až na úsek, který začíná kousek za Hraničským rybníkem – v současnosti regionální cyklotrasa vedoucí přes Nové Domky a Rozvadov. Před přejezdem dálnice vede Stezka železné opony (Iron Curtain trail) opět po značené Iron Curtain Greenway a pokračuje až k hraničnímu přechodu. Poté následuje německý úsek až k hraničnímu přechodu Pleš.

Od hraničního přechodu Pleš/Friedrichshang vede opět po Iron Curtain Greenway až k hraničnímu přechodu Nemanice/Lučina/Untergrafenried. Tento úsek je shodný s CT 36. Další úsek by měl vést na německé straně až k hraničnímu přechodu Rozvadov.

Od Železné Rudy vede trasa po Šumavské magistrále až do Prášil. V Prášilech se trasa odkloní na cyklotrasu 2113 a po ní vede až na Modravu. Z Modravy vede po 1023, 1042 a zpět 1023 až k pramenům Vltavy, kde vstupuje do Jihočeského kraje.