Únos na Přimdu

Strážní hrad Přimda vznikl před rokem 1121 a podle legendy za jeho založením stála prý láska.

Nad otázkou proč byl hrad vlastně vystavěn, se zamýšlí Dalimil ve své kronice. Vychází z příběhu o mladém hraběti z Aldnburka, který žil na císařově dvoře a který vzplanul láskou k jeho sličné dceři. Císaři se však takové spojení nezamlouvalo, neboť neshledával hraběte dostatečně urozeným. Hrabě prodal císaři své majetky a v neprostupném terénu si nechal vystavět hrad, kam posléze císařovu dceru unesl.