Zazděné dcery na Herštejně

Torzo hradu Nový Herštejn leží nedaleko Kdyně a váže se k němu tragická pověst.

Hrad založil Bušek II. z Velhartic v první polovině 14. stol. Pověst vypráví, že Jan Herštejnský, když Bavoři přitáhli před hrad a on musel přesídlit na tvrz do blízkého Lomce, nechal do hradní věže zazdít své tři dcery a všechny svoje poklady. Když bavorské vojsko hrad dobylo, nikdo si na zazděné dívky nevzpomněl a ty zhynuly krutou smrtí. Věži se od těch dob říká Panenská.