Vodní elektrárna Černé jezero

Kdo by čekal, že přímo u Černého jezera vyroste malá vodní elektrárna? Tento zdroj elektřiny najdete mezi Černým jezerem a údolní nádrží Pod Černým jezerem u obce Hamry. Navíc se jedná o první přečerpávací vodní elektrárnu v Čechách.

Původně přečerpávací vodní elektrárna na Černém jezeře je dalším z příkladů umu českých techniků a energetiků 20. století. Největší jezero České republiky, Černé jezero na Šumavě, inspirovalo ve 20. letech 20. století vrchního technika Zemského úřadu v Praze ke stavbě první přečerpávací vodní elektrárny v tehdejším Československu. Investorem byly Západočeské elektrárny, projektantem a dodavatelem technologie Škodovy závody v Plzni. Stavba náročného díla v obtížných přírodních podmínkách trvala pouze rok a tři čtvrtě a pořizovací cena se vyšplhala k 10 milionům Kč. Do provozu byla elektrárna uvedena 6. prosince 1930.