Anděl Strážný nad Sušicí

Poutní kaple Anděla Strážce na kopci nad Sušicí byla postavena v letech 1682–1683.

Jedna z legend vypráví o chlapci, který v lese sbíral jahody a šlápnul přitom na hada. Ten se mu obtočil kolem nohy. Hošík zkameněl hrůzou, ale záhy vedle sebe spatřil anděla, jenž se k němu s úsměvem naklonil. Had spadl na zem a zmizel. Chlapcovi rodiče prý nechali namalovat obraz Anděla Strážce a postavili tu malou kapli.