Capartický okruh pěšky

Capartice – Pod Haltravou – Haltrava – Škarmanka – Sádkova skála – Sádek – Výhledy – Capartice

Trasu výletu tvoří okruh v okolí vsi, která se kdysi nazývala Nepomuk. Výlet můžete zahájit od parkoviště u hlavní silnice spojující Klenčí pod Čerchovem s německým Waldmünchenem. Vydejte se vlevo se značením naučné stezky Capartické louky, Za rybníčkem se napojíte na červeně značenou Baarovu stezku, s níž budete vlevo stoupat po zalesněném úbočí vrchu Bučina (860 m n. m.). Z rozcestí budete pokračovat po neznačené asfaltce nad mokřadním svahem s prameništěm potoka. Až uvidíte zelenou turistickou značku, zabočíte s ní doprava do příkrého stoupání k rozcestí Pod Haltravou. Tady se znovu objeví červené značky Baarovy stezky, které vás vyvedou na táhlý skalnatý hřeben. Jeho stráně pokrývá smíšený porost s převažujícími buky, který má v některých místech až pralesovitý charakter.

Jako první zdoláte úzký vrchol Haltravy (882 m n. m.) se skalními výstupy. Kolem osamocené skály Tyrolka vyjdete ještě o něco výš na paseku s výhledem na Čerchov a dál na Škarmanku (888 m n. m.). Vraťte se po hřebeni na rozcestí Pod Haltravou, odkud vás červená se žlutou značkou přivedou na vrch Sádkova skála (847 m n. m.) s geologicky cennými útvary. Jakmile se značky oddělí, držte se tentokrát žluté, s níž přijdete na Sádek (854 m n. m.) se začátkem sjezdovky. Následuje dlouhé klesání o 150 výškových metrů na rozcestí Výhledy. Jedná se sice o nejníže položený bod tohoto výletu, ale právě odtud shlíží na celé Chodsko monumentální pomník se sochou Jindřicha Šimona Baara. Zpět do Capartic vás nasměruje modrá značka.

Obtížnost: středně náročná trasa

Výchozí místo: Capartice – parkoviště  

Délka trasy: 14,1 km

Převýšení: 186 m

Možnost občerstvení: není, doporučujeme vzít si svačinu