Čerchovský okruh pěšky

Pod Čerchovem – Na Čerchov – Čerchov – Hanova cesta – Česká studánka – Zelená chýše – Pod Čerchovem

Z rozcestí Pod Čerchovem půjdete do kopce po tzv. Stadionce, cestě, kterou nechal vybudovat hrabě Bedřich Stadion na začátku 20. století. Na rozcestí Na Čerchov odbočíte doleva k  nejvyššímu vrcholu Českého lesa (1 042 m n. m). Již na konci 19. století stála na Čerchově jednoduchá dřevěná rozhledna a turistická útulna. Rozhledna byla v prvních letech 20. století nahrazena kamennou stavbou Kurzovou věží. V roce 1938 obsadila objekty německá armáda a po druhé světové válce ji vystřídala pohraniční stráž. Vedle kamenné rozhledny vyrostla vojenská betonová pozorovatelna, vysoká 30 m, a několik dalších budov.  Po čtyřicet let byla tato oblast uzavřena.  V roce 1999 získal Kurzovu věž zpět Klub českých turistů a po rekonstrukci ji otevřel veřejnosti. Vyhlídková plošina ve výšce 16,4 m skýtá panoramatický pohled na Šumavu, za dobré viditelnosti lze spatřit i Alpy. V zimních měsících je však uzavřena.

Za pěkného počasí si krásné výhledy můžete užít i z vrchu samotného, zejména západním směrem. Dolů se vydáte po modře značené trase, vedoucí po historické Hanově cestě směrem k České studánce. Na některých úsecích jsou dosud patrné kamenné schody. Stezka vede národní přírodní rezervací Čerchovské hvozdy, která je s rozlohou 327 ha nejrozsáhlejším chráněným územím v Českém lese. Minete kóty Malého Čerchova (988 m n. m.) a Sedlové jedliny (927 m n. m.) a modrou značku opustíte na rozcestí Česká studánka, kde vyvěrá silný pramen zastřešený altánem. Odtud budete pokračovat po žluté k rozcestí Zelená chýše a tzv. Horizontálce. Po ní vyjdete závěrečných 3,5 km až k rozcestí Pod Čerchovem.

Obtížnost: náročná trasa s velkým převýšením

Výchozí místo: rozcestí Pod Čerchovem (parkoviště s omezenou kapacitou pouze se zimní výbavou, nebo parkoviště v Caparticích)

Délka trasy: 10 km

Převýšení: 386 m

Možnost občerstvení: žádná, doporučujeme svačinu