Ke Křemelné pěšky

Prášily – Gruberg – U Křemelné – Velký Bor – Gruberg – Prášily

Výlet vás zavede ke břehu Křemelné, do jejíhož povodí oblast kolem Prášil patří. Pramení na svahu hory Jedlová v Železnorudské hornatině a postupně meandruje otevřenými pláněmi s četnými a rozlehlými slatěmi. Z pravé strany nabírá Slatinný a poté i Prášilský potok a přes Sklářské údolí míří pod úpatí hory Křemelná (1 125 m n. m.). Vydejte se po silnici podle zelené značky. Poblíž Jezerního potoka se kdysi rozkládala osada Gruberg, Ani ona nepřežila působení armády, která si zde v padesátých letech zřídila tankovou střelnici. Za mokřady U Zettla uhýbá zelená značka na zpevněnou cestu, která obtáčí po úbočí hory Slunečná (966 m n. m.). Vzápětí prudce klesá mezi dvěma oblastmi první zóny národního parku, kde se sbírají další vydatné prameny jako zdrojnice Křemelné.

Sestoupíte na rozcestí u mostu přes řeku, který je ale v současnosti kvůli špatnému technickému stavu uzavřen. Dříve se tudy dalo přejít na druhou stranu do míst bývalé obce Stodůlky, královácké rychtě. Králováci byli  osadníci převážně německé národnosti, kteří střežili hranici, zemské stezky a zlaté doly, věnovali se těžbě dřeva a pastevectví. Byli svobodní, podřízeni jen českému králi, který jim udělil četné výsady, aby podpořil osídlení v odlehlých oblastech. Právě tady se Křemelná začíná zařezávat do Svojšské hornatiny a její údolí přechází v kaňon. Koryto řeky je plné obřích hrnců a peřejí a tento charakter si řeka zachovává až k soutoku s Vydrou. Dál se vydejte po modré značce směrem vzhůru až na silnici k rozcestí Velký Bor. Závěrečný úsek zpět do Prášil vede po cyklostezce č. 33 prakticky po rovině.

Obtížnost: lehká trasa

Výchozí místo: Prášily

Délka trasy: 11,6 km

Převýšení: 131 m

Možnost občerstvení: Prášily