Chodská hudba

Chodové velmi dbají na zachování své hudební tradice. Domažlice jsou považovány za centrum dudácké muziky. Nejznámější je Konrádyho dudácká muzika, ale hudební a taneční soubory tu existují v každé vsi.

Nejslavnějšími soubory jsou Mrákov, Národopisný soubor Postřekov a klenečský Haltravan. Do práce se zapojují děti od nejranějšího věku ve svých vlastních souborech. Chodská hudba je zvláštní jak hudebně – Chodové například od svých bavorských sousedů převzali obdobu jódlování, jukačky, tak jazykově. Obecně lze říci, že v textech je patrný místní dialekt a některé písně dokládají blízké vztahy s německými sousedy tím, že jsou rovnou dvojjazyčné.