Chodské nářečí

Libozvučná intonace, přehlásky a změna písmene „D“ na „R“. To je jen pár charakteristik chodského nářečí zvané bulačina typické pro tento region. Ačkoliv se jazyk mění, specifické nářečí se v regionu používá dodnes.

Toto nářečí patří do české nářeční skupiny a její jihozápadočeské podskupiny, nicméně je velmi odlišné a rozdílné od ostatních. Nápadná je jeho libě znějící intonace.  Jako u všech dialektů jeho užívání upadá.

Například sloveso být v chodském nářečí budeme skloňovat následovně – bul, bula, buli (správně byl, byla, byli). Tato podoba je pravděpodobně již méně využívaná, nicméně stala se obecně známou. Chodům bylo kvůli ní přezdíváno Buláci.

Ukázky chodského dialektu

Ráchat = cákat vodu

Prodít něco někam = protáhnout to

Taflička čokolády = kostička, tabulka

Omladina = mladší generace

Nožíky = nůžky