Hauswaldská kaple u Srní

Hauswaldská kaple, nebo spíše tři pozůstatky původních kaplí byly v minulosti známým poutním místem a jsou opředeny mnoha legendami. Tato magický síla místa přitahovala tolik poutníků, že se kaplím začalo přezdívat “Malé šumavské Lurdy”.

Již v roce 1820 zde věřící postavili první kapli a začali se zde sloužit poutní mše. Díky zázračnému uzdravování poutníků se k těmto kaplím vydávali poutníci z celé Evropy. Ke kouzelnému místu, které leží cca 3 kilometry jižně od Srní poblíž Vchynicko-Tetovského kanálu, se dostanete po značených turistických cestách. Výchozím bodem je informační centrum v Srní, odtud se vydejte po modré turistické značce cca 2,5 kilometrů a poté 600 metrů po zelené značce.

Dojdete k místu, které má silné pozitivní vyzařování energie, kde se údajně v minulosti událo několik desítek zázraků. Za dob minulého režimu zde bylo vše zničeno a znovu přivedeno k životu až v roce 2006. Hlavní zásluhu na rekonstrukci tohoto magického místa měl především předseda občanského sdružení Karel Klostermann – spisovatel Šumavy.

Dnes jsou na vyznačené cestě zvýrazněny půdorysy původních staveb, konkrétně všech tří kaplí. K nim je přivedena ve vantrokách voda z pramene, která je podle legendy zázračná. Vantroky jsou uloženy na 59 bludných kamenech, které mají představovat korálky na růženci.