Historie Konstantinových Lázní

První písemnou zmínkou spojenou s místními prameny je zřejme zápis v urbáři z roku 1566, který zaznemenal rozdělení dědictví majitele bezdružického panství.

Zápis zmiňuje i lesní pozemek v lokalitě zvané „Smrdak“, neboli Smraďák. Právě sem se chodili sedláci z Nové Vsi osvěžovat do malé tůně a mnozí poznali i léčivé účinky podivně zbarvené a páchnoucí vody. Zájem o využití sirného pramene projevil okolo roku 1790 kníže Konstantin Dominik Löwenstein, který se marně snažil nalézt v blízkosti použitelné nerosty.

Po neúspěchu při hledání uhlí si nechal u znalců minerálních vod doktora Nehra z Mariánských Lázní a profesora Wirabela z Wertheimu posoudit vzorky vody z pramene a na základě jejich dobrozdání chtěl vykoupit pozemky a založit zde lázně, po vzoru rozvíjejících se Mariánských Lázní. Pozemky tou dobou vlastnili sedláci z Nové Vsi, kteří v roce 1803 vystavěli u pramene malou dřevěnou boudu a v roce 1812 vybudovali patrovou kamennou budovu, která disponovala 22 pokoji, jídelnou a pěti lázeňskými kabinami. Později tato budova dostala název Staré Lázně.