Hornický skanzen ve Stříbře

Důlní vozy, vrtací kladiva, různé typy okovů, hydraulický a mechanický výklopník, důlní nakladače různých typů, vrtací soustavy, to vše na vás čeká v unikátním skanzenu, kde se dozvíte vše o hornictví.

V celém areálu je možno shlédnout různou důlní techniku používanou v minulosti, jak ve stříbrském revíru tak i v celé České republice. Můžete si prohlédnout mnoho dalších již historických exponátů, jako je například funkční důlní lokomotiva nebo replika štoly, kde je možno názorně zhlédnout použití techniky při těžbě. Dále se v areálu nachází i vstup do tzv. průzkumné štoly (bývalého skladiště trhavin), ve které se návštěvník seznámí se způsoby těžby v období středověku, ale i v průběhu 19. a  20. století. V roce 2009 členové spolku dokončili výstavbu muzejní povrchové důlní trati v délce 325 metrů kolem řeky Mže, po které se návštěvníci mohou projet lokomotivou.

Hornicko-historický spolek Stříbro průběžně doplňuje prostory skanzenu novými exponáty a má za cíl vytvořit v areálu i tzv. malý geologický parčík s názornou ukázkou základních hornin z oblasti Stříbrska.

Součástí skanzenu je i ústí Královské dědičné štoly Prokop. Tato štola, která byla ražena jako páteř všech hlavních rudných žil v centrálním stříbrském revíru na žíle Bohaté požehnání.