Hráz rybníka Bolevák

Velký bolevecký rybník, lidově pojmenovaný Bolevák, je dnes znám nejen Plzeňanům jako místo rekreace a koupání. Jedná se o největší rybník z bolevecké soustavy založený jako první již v roce 1460, kdy město koupilo ves Bolevec.

O rybníku by se toho mohlo napsat mnoho, nás dnes bude zajímat prostor jeho monumentální hráze, která je 250 metrů dlouhá, v koruně 8-10 metrů široká a 12 metrů vysoká. Na jejím východním konci je zachována původní vypouštěcí štola. Na hrázi rostou i staré duby letní. Tři z nich jsou staré přes 400 let, a proto jsou od roku 1987 chráněnými přírodními památkami.

Barokní Rybárna a historická plocha pro ledování

Velkou zajímavostí je také budova postavená přímo na hrázi. Objekt je někdy nazýván „Rybárna“. Původně býval příbytkem městského myslivce, který spravoval okolní rybníky a lesy. Patrně sloužíval též jako základna pro lovy plzeňského představenstva a honorace. Jádro stavby je pozdně barokní, asi z poloviny 18. století. V roce 1997 byla zajímavá budova citlivě zrekonstruovaná. Nyní slouží jako sídlo oddělení městských lesů Správy veřejného statku města Plzně.

Před objektem je dnes umístěna informační tabule, ze které se podrobně dozvíme vše zajímavé, co se k Velkému boleveckému rybníku i prostoru jeho hráze váže. Například i to, že u hráze bývala od 70. let 19. století vymezena pro plzeňský Měšťanský pivovar plocha pro ledování, která sloužila jeho nástupcům až do roku 1987. V letech 1883 – 1884 zde byla přivedena vlečka od žatecké trati a zbudována nákladní rampa. V roce 1942 byl na hrázi u vlečky nainstalován speciální dopravník na led, odstraněný až v roce 1994. Dnes už celý prostor slouží jen čistě rekreačním účelům.