Léčení v Konstantinových Lázních

Balneoterapie, lázeňská léčba, je jednou z nejstarších forem prevence a léčby onemocnění. Využívá mimořádně bohaté minerální prameny, tzv. zázračné studánky.

Chemický rozbor konstantinolázeňského pramenu potvrdil vůbec nejvyšší obsah volného oxidu uhličitého na území České republiky. Hlavní léčebné metody v Konstantinových Lázních jsou založeny právě na využití léčivého efektu oxidu uhličitého.

Lázeňská léčba je sestavena komplexně a zároveň individuálně pro každého hosta. Zahrnuje režimovou, dietní, pohybovou a medikamentózní léčbu, balneologické a fyziatrické procedury. Součástí pobytu je také kontrola rizikových faktorů, primární a sekundární prevence kardiovaskulárních onemocnění a onemocnění pohybového aparátu v rámci individuální či skupinové edukace.

Centrem lázeňské léčby je lázeňský hotel Prusík, kde se nachází komplexní zdravotnické zázemí, ordinace lékařů, ošetřovna, centrum časné rehabilitace s možností monitorování EKG, odběrová místnost, echokardiografie, ergometrie, spirometrie, cvičebny, balneologický provoz a mnohé další. Léčebný tým tvoří erudovaní fyzioterapeuti, všeobecné sestry a lékaři s odborností v rehabilitační a fyzikální medicíně, vnitřním lékařství a kardiologii, neboť velkou skupinu lázeňských hostů tvoří lidé po kardiochirurgických a angiochirurgických výkonech a hosté po ortopedických či neurochirurgických výkonech. To vše klade vysoké nároky na odbornou kvalifikaci našich zdravotníků. Samozřejmostí je nepřetržitá, 24 hodinová zdravotní služba, kterou zajišťují lékař a dvě všeobecné sestry.