Muzeum a galerie severního Plzeňska

Muzeum a galerie sídlí v objektu bývalého poutního místa, jehož historie je spojena s cisterciáckým klášterem v Plasích. Seznámit se zde můžete především s barokní architekturou a dozvíte se o mnoho zajímavých informací o vývoji Plzeňského kraje.

Kostel Zvěstování Panny Marie s proboštstvím a ambitem byly postaveny podle projektu Jana Blažeje Santiniho. Základní kámen k barokní stavbě položil plaský opat Evžen Tyttl roku 1711. Ve velkolepé stavbě pokračovali také pozdější opati a výstavba areálu pokračovala až do roku 1777, kdy byl nový kostel vysvěcen. Kostel stojí na půdorysu rovnoramenného kříže, v jehož středu se klene mohutná kopule zakončená lucernou, obnovená v roce 2000. Na jižní straně kostela se nachází iluzivní barokní oltář.

Na západ od kostela je situován ambit zdobený freskami od malíře F. J. Luxe. Budova proboštství obrácená fasádou k jihu má v půdorysu tvar písmene T, poukazující ho na jméno stavebníka – opata Tyttla. Během 18. století Mariánská Týnice získala svoji dnešní podobu. Věže proboštství, v nichž jsou umístěny hodiny a zvony, byly obnoveny v letech 1993 a 1994.

Muzeum je zde od roku 1952. Návštěvník se zde seznámí s barokní architekturou, jehož expozice jsou především orientovány na vývoj historie tohoto regionu. Areál, který je od roku 2018 na seznamu národních kulturních památek, je v majetku Plzeňského kraje.