Městské muzeum a galerie Nepomuk

Městské muzeum se nachází v prostorách staré nepomucké radnice a částečně též v prostorách bývalé piaristické koleje, hlavní dominantě nepomuckého náměstí. Objekt nesoucí č.p. 126 sloužil městské obci jako radnice od středověku až do roku 1911. V letech 1850-1950 v budově sídlil i okresní soud.

Cisterciácký klášter Pomuk

Expozice zaniklého cisterciáckého kláštera Pomuk vznikla na základě výsledků záchranného archeologického výzkumu obce Klášter, provedeného v letech 2002–2003. Výzkum provedl Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek.

V expozici je popsaná historie kláštera od svého založení, přes nejslavnější období, až po zánik v roce 1420, kdy husité areál dobyli a vypálili. V expozici je také vysvětlena výstavba kláštera a život cisterciáků, kteří se řídili heslem ORA ET LABORA (modli se a pracuj).

Základem expozice jsou fragmenty ze samotného archeologického výzkumu, reliéfní obkladové desky, fiály, okenní kružby a další. Ústředním bodem celé expozice je trojrozměrný model zaniklého klášterního komplexu. Model vznikl podle vzoru, který platil pro stavbu cisterciáckých klášterů a podle výzkumu provedeného v místě archeologického naleziště. Na modelu jsou znázorněna místa, která jsou dodnes v obci Klášter k vidění.

Zámek Zelená Hora

Zelená hora je významný kulturní bod celého Nepomucka. Původně zde stál opevněný kostel od 13. století, který byl po husitských válkách zahrnut do hradní architektury. Koncem 17. stol. byl přestavěn na barokní zámek. Vystřídaly se zde slavné rody, jako např. Šternberkové, Martinicové, colloredo-Mansfeldové a Aueršperkové. Po roce 1948 sloužil objekt armádě, konkrétně pomocným technickým praporům. Od roku 1992 je zámek v majetku obce Klášter a střídají se zde různí nájemci. Stavba samotná i její interiéry byly v posledních sto letech zásadně poničeny, veškeré vybavení bylo odvezeno na jiné objekty a mnohé dokumenty ztraceny. V Městském muzeu Nepomuk tak můžeme obdivovat několik výjimečných artefaktů a dobových fotografií vztahující se k historii objektu.  K vidění jsou například stolní hodiny z červeného salonku zámku či originální portrét hraběnky Marie Dominiky z Martinic, neboli „Černé paní ze Zelené Hory“.

Vesnická domácnost

Tato část expozice představuje domácí život většiny obyvatel Nepomucka 19. a počátku 20. století. Najdeme zde krásné malované skříně, plzeňský kroj, vybavení kuchyně, či regionální skašovské hračky.

Liberator B-24

Tato část expozice je připomenutím tragické události a vzpomínkou na posádku sestřeleného amerického bombardéru na Dubči u Nepomuka. Ve vzdušném boji nad Nepomuckem byl 22. února 1944 sestřelen jeden z bombardérů prolétávajícího svazu amerických letounů. V troskách letounu B-24 J, zahynulo deset letců, přežil jediný, který následně padl do zajetí. K vidění jsou trosky částí letounu, dokumentace a osobní věci posádky. Expozice je koordinována i s rodinami pozůstalých v USA.

Sbírka autíček z 60.-70. let 20. století

Legendární Tatrovka, traktory, míchačky, válce a další stavební a zemědělská auta prezentuje soukromá sbírka místního sběratele Jana Maška, která spolehlivě nadchne všechny generace.

Muzeum disponuje i zážitkovým dětským prostorem, kde si děti mohou kreslit, hrát na koberci, nebo si prohlížet knihu z muzejní knihovničky.

V galerii probíhají každé dva měsíce výstavy regionálních tvůrkyň a tvůrců.

Rodný dům Augustina Němejce

V rodném domě se návštěvníci mohou seznámit s celoživotním dílem významného autora obrazů především s venkovskou tématikou Plzeňska. Tvorba Augustina Němejce se stala trvalou a vzácnou kulturní hodnotou. Mezi dominanty celé expozice patří kopie známé opony, kterou Augustin Němejc vymaloval pro plzeňské divadlo J. K. Tyla. Rovněž je zde vystaven nedokončený obraz pro prezidenta Masaryka, který se měl stát vrcholným dílem autora, nicméně nakonec zůstal nedokončen. K vidění je přes 50 obrazů či kreseb.