Městské muzeum a galerie Nepomuk

Městské muzeum se nachází v prostorách staré nepomucké radnice a částečně též v prostorách bývalé piaristické koleje, hlavní dominantě nepomuckého náměstí. Objekt nesoucí č.p. 126 sloužil městské obci jako radnice od středověku až do roku 1911. V letech 1850-1950 v budově sídlil i okresní soud.

Cisterciácký klášter Pomuk

Od roku 2014 je v Městském muzeu a galerii Nepomuk umístěna expozice zaniklého cisterciáckého kláštera Pomuk. Expozice vznikla na základě výsledků záchranného archeologického výzkumu obce Klášter, provedeného v letech 2002–2003. Výzkum provedl Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek.

V expozici je popsaná historie kláštera od svého založení, přes nejslavnější období, až po zánik v roce 1420, kdy husité areál dobyli a vypálili. V expozici je také vysvětlena výstavba kláštera a život cisterciáků, kteří se řídili heslem ORA ET LABORA (modli se a pracuj).

Základem expozice jsou fragmenty ze samotného archeologického výzkumu, reliéfní obkladové desky, fiály, okenní kružby a další. Ústředním bodem celé expozice je trojrozměrný model zaniklého klášterního komplexu. Model vznikl podle vzoru, který platil pro stavbu cisterciáckých klášterů a podle výzkumu provedeného v místě archeologického naleziště. Na modelu jsou znázorněna místa, která jsou dodnes v obci Klášter k vidění.

Zámek Zelená Hora

V roce 2021 došlo k rozšíření stávající výstavy o zámku Zelená Hora, a to k příležitosti připomenutí 800 let od první písemné zmínky o Zelené Hoře. K vidění jsou například stolní hodiny z červeného salonku zámku či originální portrét hraběnky Marie Dominiky z Martinic, neboli „Černé paní ze Zelené Hory“. Dalším z velice cenných předmětů je gotický deskový reliéf s výjevem z Kristova dětství, datovaný do 15. století. Nejcennější předměty jsou zapůjčené ze sbírek Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích.

Osobnosti Nepomucka

Jedná se o převážně panelovou expozici zaměřenou na nejvýznamnější osobnosti Nepomuka a jeho okolí. Návštěvníci se tak mohou dozvědět více nejen o nejslavnějším rodákovi Nepomuka, svatém Janu Nepomuckém, ale také o dalších osobnostech, jako byli malíř nepomucké krajiny Viktor Pešek, regionální historik Alexandr Berndorf, případně Josef Ondřej Liboslav Rettig, první děkan piaristické koleje v Nepomuku a mj. syn Magdaleny Dobromily Rettigové. V expozici není ani opomenuta operní pěvkyně Eva Urbanová, která byla tak laskavá a do muzea zapůjčila své osobní předměty, návštěvníci si tak mohou prohlédnout dvě ceny Thálie.  

Díky elektronickým audioprůvodcům si návštěvníci mohou celé muzeum projít samostatně. Pro nejmenší návštěvníky je v muzeu připraven edukační program. Mohou si tak vyzkoušet šaty kněžny Libuše, potěžkat si skutečné kopí, zjistit, co je pappenheimka a jak nepříjemné je její nošení.  Na závěr se mohou vyfotit jako „Černá paní“ ze Zelené Hory, nebo mušketýr s černým psem.