Muzeum Středních Brd ve Strašicích

Střední Brdy, ač takříkajíc „na dostřel" od hlavního města, zůstávají doposud široké veřejnosti relativně neznámé a na rozhraní Středočeského a Plzeňského kraje tvoří enklávu, jež vystupuje coby jakási soudobá terra incognita.

V objektu vily je zřízena stálá expozice muzejního charakteru, jež představuje Střední Brdy s důrazem na Strašice a jejich okolí z hlediska přírodovědného i společenskovědního. Zvláštní důraz je kladen na místní specifika, jako jsou tzv. lesní řemesla, historie místního železorudného a černouhelného hornictví, historie brdského železářství a prezentace výsledků lokálních archeologických výzkumů zaměřených především na archeologii středověku. V objektu je i prostor pro příležitostné výstavy.

Kasárenský barák prezentuje historii vojenství ve vztahu k vývoji dnešního Vojenského újezdu Brdy, s nímž Strašice bezprostředně sousedí, se všemi pozitivy i negativy této zvláštní enklávy. Jedno podlaží je upraveno jako specifická ubytovna s osmnácti lůžky a sociálním příslušenstvím, autenticky upravených na způsob vojenské nocležny z období první republiky.