Západočeské muzeum v Plzni

Muzeum v Plzni je jedním z největších muzeí v České republice. Sbírky obsahují kolem 2 milióny předmětů z oblasti paleontologie, zoologie a botaniky, archeologie, historie, etnografie, numismatiky, militárií, skla, porcelánu a ostatního užitého umění.

Muzeum bylo založeno v roce 1878. Mezi světové unikáty patří sbírky Plzeňské městské zbrojnice, jejíž počátky sahají do roku 1363. Světově významná je nejstarší část, která obsahuje soubor palných zbraní z konce 14. a počátku 15. století. Sbírka byla celkově restaurována a v roce 1955 v úplnosti instalována v přízemí nově zrekonstruované budovy Západočeského muzea.