Muzeum v Přešticích

V roce 2000, otevřelo město Přeštice svou vlastní muzejní expozici. Nachází se v těsné blízkosti pod zdaleka viditelným chrámem Nanebevzetí Panny Marie v budově, v níž byl dříve krejčovský salon a závod Antonína Tašla.

Podíváme-li se trochu do historie, zjistíme, že snahy o zřízení muzea v Přešticích sahají až do 19. století. Nadšení obyvatelé města později uchovávali rozličné starožitné předměty ve staré budově na náměstí. Ve 30. letech 20. století byla postavena nová budova Okresní hospodářské záložny, jejíž vedení bylo jakýmsi mecenášem zdejšího sběratelství. Pro muzeum tehdy postavili zvláštní objekt s velkým sálem. Činnost muzea však začala upadat. V roce 1948 záložna zanikla, sbírky byly muzea doslova vyhozeny z oken. Poslední pozůstatky sbírek byly v roce 1973 předány Okresnímu muzeu v Blovicích. Myšlenka muzea v Přešticích však neusnula.

Dnešní muzeum má velmi zajímavý a netradiční název – Dům historie Přešticka – údajně proto, že plněji vystihuje zaměření a komunikaci „domu“ s okolním světem. A opravdu, expozice, kterou dnes může návštěvník spatřit, vznikla taktéž ne zcela obvyklým způsobem. Skoro všechny exponáty byly totiž městu darovány soukromými majiteli během dvou let. Jedná se veskrze o předměty charakterizující život města a okolí na přelomu 19. a 20. století – hospodářské nářadí, vybavení domácnosti, památky na živnosti, řemesla,  dokumenty o významných osobnostech apod. Z nich vznikla dnešní zajímavá expozice, která je dodnes doplňována o nové přírůstky a zpestřována i krátkodobějšími výstavami. Zajímavostí je, že při rozsáhlé adaptaci objektu pro expoziční účely, byl proveden i archeologický průzkum, díky čemuž se objevily dva pozdně gotické suterény.