Muzeum ve Zbiroze

Při prohlídce Zbiroha rozhodně stojí za to navštívit i dvě zdejší muzea. Expozice Městského muzeum nás seznámí s významnými historickými milníky v dějinách města. Pokračovat lze do prvního poschodí domu, kde můžeme navštívit literární muzeum věnované životu a dílu J. V. Sládka.

Dnešní jednopatrová budova stojí na místě Sládkova rodného domu. Není přesně známo, co z původního domu zbylo, zřejmě pouze mohutná stará pec. V přízemí se nachází expozice Městského muzea, která nás seznamuje s historií města. Součástí expozice je i starožitný venkovský malovaný nábytek, památky na počátky místních spolků, zaniklá řemesla a cechy z provozoven na Zbirožsku. Nalezneme zde i dokumentaci k povýšení Zbiroha na město a období podnikání „Krále železnic“ H. B. Strousberga. Zajímavá je i malá expozice připomínající ojedinělou továrničku na kuřácké potřeby, kterou vlastnil Václava Jíši během let 1876–1921.

První poschodí věnované literatuře a fotografii

V prvním poschodí domu se nalézá literární muzeum věnované životu a dílu J. V. Sládka. Jedná se o jedno z našich prvních muzeí svého druhu, které bylo založeno již v roce 1952. Expozice představuje nábytek a zařízení z pražského bytu a bohatou dokumentaci o Sládkově dětství, rodišti, studiu, literárních začátcích, pobytu v Americe, básnické a překladatelské činnosti a rodinném životě. Zajímavostí a překvapením je rozhodně i stálá výstava historických fotografií, která představuje méně známou skutečnost, že J. V. Sládek byl i zkušený fotograf. Je na nich mimo jiné zachycena i tehdejší podoba města a okolí. Raritou je křeslo na kolečkách, na kterém byl těžce nemocný starý básník po domě převážen.