Na kole po barokních perlách

Nasedněte na kolo a udělejte si výlet malebnou barokní krajinou za architektonickými skvosty našeho kraje. Barokní cyklotrasy na severním Plzeňsku před vámi odkryjí tajemnou dobu baroka a provedou vás historií.

Barokní cyklotrasy na severním Plzeňsku se linou malebnou barokní krajinou za architektonickými skvosty našeho kraje. Po krásách jak přírodního tak kulturního charakteru si můžete odpočinout u 10 stylových barokních odpočívadel, které jsou šetrně a vkusně zasazeny do barokní krajiny a nabízí výhled na významné památky na severním Plzeňsku. Středobodem barokních cyklotras jsou Plasy, kde začínají 3 barokní okruhy, které mají různou obtížnost, přičemž délka každé trasy je kolem 40 km. Trasy vedou po značených cyklotrasách Klubu českých turistů s logem Západočeského baroka.

Výchozím místem barokních cyklotras jsou Plasy, a to přímo nádvoří mezi cisterciáckým klášterem a Centrem stavitelského dědictví. Klášter je jedinečným architektonickým skvostem hned z několika důvodů. Jedním z nich je architektonická stránka samotná, když se na jeho barokních proměnách podíleli jedineční umělci jako Jan Blažej Santini nebo Kilián Ignác Dientzenhoffer. Unikátní je například Santiniho samonosné schodiště nebo terén, na kterém je klášter postaven. Stojí na vodě a mniši vymysleli dokonalé řešení základů konventu, které bylo kvůli bažinaté půdě zpevněno 5 100 dubovými kůly zatlučenými do země. Přes ně byl položen trámový rošt a teprve na něj vystavěno zdivo budovy. Aby rošt nezačal hnít a budova se propadat, byla do základů přivedena voda z několika pramenů, která zamezila přístupu vzduchu ke dřevu, a to de facto zkamenělo. Centrum stavitelského dědictví představuje průřez historií stavitelských technik a materiálů a v působivých prostorách bývalého  pivovaru a hospodářského zázemí plaského kláštera se vžijete do role stavitele.


Baroko I.

Vede z Plas od cisterciáckého kláštera krásnou barokní krajinou, kde jsou patrné vysázené aleje stromořadí v barokní době. Po trase přímo ze sedla kola jsou patrné barokní památky v podobě barokních hospodářských dvorů, jako je například nově opravený Kalec nebo Sechutice. V soukromé zahradě v Mladoticích se nachází Santiniho kupolovitá kaple a vrcholem trasy je barokní skvost Mariánská Týnice s poutním kostelem zvěstování Panny Marie. V areálu sídlí Centrum Baroka a Muzeum a galerie severního Plzeňska. V letošním roce došlo na dokončení východního ambitu dle původních plánů Santiniho. Na trase se nachází také barokní odpočívadla, která nabízejí příjemné posezení s nádherným výhledem na barokní památky.

Baroko II.

Trasa Baroko II vede kopcovitou krajinou náročnějšího charakteru, ale odměnou je barokní perla západních Čech – zámek Manětín. Manětín přímo překypuje barokními památkami. Kromě samotného, veřejnosti přístupného zámku s nádherným anglickým parkem, je to také děkanský kostel sv. Jana Křtitele, hřbitovní kostel sv. Barbory, náměstí s barokními domy a bohatou sochařskou výzdobou. V této lesnaté, řídce osídlené krajině v romantickém údolí řeky Střely působí Manětín svojí historií a kulturou jako malý zázrak.

Baroko III.

Třetí z barokních tras nás zavede jihovýchodně od Plaského kláštera a povede malebnou krajinou orámovanou řekou Střelou, potokem Třemošná a Berounkou. Cyklotrasa vedoucí barokními alejemi a divokými lesy nás zavede mimo jiné za vesnickou barokní architekturou v obcích Jarov a obora nebo k jednomu z prvních renesančních zámků v Čechách – Kaceřovu.