Údolím Roklanského potoka pěšky k Tříjezerní slati

Modrava – Rybárna – Javoří Pila – Tříjezerní slať – Rybárna – Modrava

Z Modravy se vydáte po červené turistické značce krásným otevřeným údolím meandrujícího Roklanského potoka, po asfaltové cestě směrem k Rybárně, bývalé hájence. S rybami však nemá nic společného, jméno dostala po svém posledním majiteli Fischerovi (česky Rybář).  Cestou se můžete kochat nádhernou okolní přírodou. Po dalších zhruba 2,5 km se trasa nad potokem zvedá směrem k rozcestí Javoří Pila. Tento rozcestník označuje místo, kde dříve stávala na Javořím potoce pila. Později se z ní stal oblíbený hostinec a noclehárna. Následně vás čeká téměř dvoukilometrové stoupání lesem k Tříjezerní slati, pojmenované podle tří rašelinných jezírek. Největší má rozlohu 7 arů a hloubku 2 m.

Zajímavostí je také, že tady ročně spadne průměrně 1 100 mm srážek a je zde 160 mrazových dnů. Kolem jezírek se nachází  asi 200 m dlouhý naučný okruh s 11 zastaveními – v zimním období je sem ale vstup zakázán. Vyskytuje se tu mnoho vzácných rostlin. Od slati budete pokračovat dolů lesem a pak prudkým kopcem zpět k Rybárně a podél Roklanského potoka se vrátíte po stejné trase zpět do Modravy. Tato obec byla dříve dřevařskou osadou na soutoku Modravského, Filipohuťského a Roklanského potoka, z nichž vzniká řeka Vydra. Dnes je významným celoročním centrem horské turistiky. Můžete zde navštívit interaktivní expozici dřevařství.

Obtížnost: středně náročná trasa

Výchozí místo: Modrava

Délka trasy: 11 km

Převýšení: 103 m

Možnost občerstvení: Modrava