Zahrada u malíře

Pravá venkovská zahrada, kde nenajdete ani špetku umělých hnojiv a pesticidů. Jedná se jedinou ukázkovou přírodní zahradu v Plzeňském kraji, která získala certifikát „Ukázková přírodní zahrada".

Soukromá venkovská zahrada u rodinného domu, nacházející se v místech bývalého panského dvora. Roste zde množství tradičních i méně obvyklých trvalek, bylin, stromů a keřů, v zahradě se nachází také několik kamenných suchých zídek, skalek a dřevěných soch. V roce 2018 byla zahrada certifikována na Ukázkovou přírodní zahradu. Zároveň je tato zahrada zapojena do mapy tzv. zahradní turistiky. Vybrat si můžete z několika okruhů komentovaných prohlídek, ve kterých se seznámíte třeba se zásadami pěstování rostlin bez chemie a jejich užitek nejen pro rodinu, ale i pro volně žijící živočichy.