Centrum baroka

Baroko a Plzeňský kraj jsou neoddělitelně propojené pojmy. I proto vzniklo muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, které návštěvníkům představí bohatou historii baroka v tomto kraji.

Centrum baroka sídlí v budově bývalého cisterciáckého probošství, jehož projektantem byl jeden z nejvýznamnějších barokních architektů – Jan Blažej Santini-Aichel, kde sídlí též příspěvková organizace Plzeňského kraje – Muzeum a galerie severního Plzeňska.

Centrum baroka se ve svém programu zaměřuje na tři priority – poznání, prezentace a péče o specifický obor kulturního dědictví, které patří k základním charakteristikám regionu. Muzeum bude vytvářet studijní zázemí pro poznání baroka, pomáhat při jeho prezentaci a organizovat programy, které budou mít vzdělávací, osvětový a dokumentační ráz.