Na Poledník pěšky

Prášily – Gruberg – Liščí díry – Předěl – Poledník – Předěl – Prášilské jezero – Prášily

Od rozcestí Prášily se vydejte po silnici po žluté značce. U mostu přes Prášilský potok uvidíte bizoní výběh. Opodál stávala od roku 1732 zemědělská osada Gruberg, jejíž obyvatelé hospodařili na polích,  na loukách a špatných pastvinách. Za socialismu ji armáda srovnala se zemí a na jejím místě zřídila tankovou střelnici. Vzápětí se cesta stáčí na jih a zvolna stoupá údolím proti proudu Jezerního potoka, který vytéká z nedalekého Prášilského jezera. Z rozcestí Slunečná pokračujte po zelené značce a na dalším rozcestí Liščí díry se barva značky změní na červenou. Cesta pokračuje prudším svahem po úbočí Jezerního hřbetu až na rozcestí Předěl, odkud vystoupáte až k Poledníku (1315 m n. m.). Vrchol prý pojmenovali dřevorubci, kteří vypozorovali, že když nad něj vystoupí slunce, je právě poledne. Odměnou vám bude výhled na okolní šumavské velikány a možná spatříte i Alpy.

Za pozornost stojí i poněkud bizarní objekt, který původně sloužil k odposlouchávání rádiových vln ze sousedního Německa. Po konci studené války byl v roce 1998 přebudován na rozhlednu. Přes Předěl se vraťte stejnou cestou o nějakých 330 výškových metrů níž až na rozcestí Liščí díry, odkud si můžete udělat asi zacházku k Prášilskému jezeru. Je hrazeno žulovým valem, má rozlohu 3,7 ha, dosahuje hloubky až 15 m a na západní straně se nad jeho hladinou zvedá 150 m vysoká karová stěna. Od jezera se můžete vrátit pohodlně podél Jezerního potoka přes Liščí díry po zelené a žluté značce. Pokud to stav terénu umožní, můžete pokračovat po červeně značené Jezerní cestě, která se vine nad údolím až do Prášil.

Obtížnost: poměrně náročná trasa

Výchozí místo: Prášily

Délka trasy: 18 km

Převýšení: 454 m

Možnost občerstvení: Prášily