Ostrý

Ostrý patří k nejkrásnějším šumavským vrcholům a přímo skrze vrchol prochází státní hranice s Bavorskem. Ještě před rokem 1989 byl navštěvován jen turisty z druhé strany, ovšem dnes je možné si na Ostrý udělat výlet z naší strany.

Nejjednodušší je výstup z osady Hamry po modré turistické značce přibližně 7 kilometrů. Po cestě míjíme zbytky starých mlýnů na Bílém potoce, až dojdeme na křižovatku cest Na statečku, kde opravdu stávala horská osada se statkem. Odtud stoupáme již k vrcholu Ostrého. Velkou turistickou atrakcí jsou dřevěné dveře, které rámují krásný výhled na okolní krajinu. Pokud vás přepadne žízeň, na německé straně se nachází horská chata s občerstvením. Nad ní je vrcholek s osazeným křížem a nádherným rozhledem na okolní šumavské vrcholky.

Nejvýše položený hrad a největší vodopád

A právě tento rozhled inspiroval ve středověku k postavení malého strážního hrádku právě na tomto místě. Dnes již i archeologickými výzkumy ověřený středověký hrádek (konec 13. stol a 14. století) je znám i ze starých listin, pověstí i vyobrazení zvláště z německých archivů. Z hrádku jsou dnes patrné jen stopy - uměle zarovnaná plošina, na níž dnes stojí horská chata, ale především do skály vytesaný příkop, jenž dnes slouží jako průchod mezi skalami. Naprostou ojedinělostí však je právě to, že tímto příkopem prochází státní hranice. V současné situaci to pro znamená jediné – část zarovnané plošinky z hradu patří na naše území a větší zbytek na území německé.

Dalším unikátem je, že se vlastně jedná o nejvýše položený hrad nejen na Šumavě, ale i v celé České republice. Taktéž za naprostého kličkování po hraniční čáře je možné dojít na vyhlídku asi 200 metrů od hrádku. Chceme-li si prohlédnout vše, co je na tomto kousku Šumavy k vidění, doporučujeme pokračovat již na německém území přibližně 1 kilometr k vrcholku Malého Ostrého. Po cestě mineme novodobou kapličku, u níž je druhotně zasazen pěkný historický hraniční mezník se znaky Čech a Bavorska. Pokud máte ještě při sestupu chvilku času, nezapomeňte se jít podívat na největší šumavský vodopád v Bílé strži.